Đổi thẻ cào tự động

► Box Thông Báo TELEGRAM

BOX ZALO Tự Học Lập Trình: <ẤN ĐỂ THAM GIA>  

► Gruop TRICKER META VN ✓
Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn 
Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ miễn phí TẠI ĐÂY
Min rút MOMO là 5K còn rút BANK là 10K 
Tạo website con: Tại đây 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.3% 12.5% 13.3% 12.5% 12.5% 13.5% 13.5% 13.9% 13.8%
Vip 12% 12.3% 13% 12.3% 12.3% 13.3% 13.3% 13.5% 13.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12.8%
Vip 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.3% 17.5% 15.5% 15.5% 15%
Vip 18% 18% 18% 18% 16.5% 14.5% 14.5% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 22% 10.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Vip 20% 20% 21.5% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 21% 12% 12% 11.5% 11.5%
Vip 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 15.5% 15.5%
Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 15%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12%
Vip 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15% 15% 15%
Vip 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 14% 16%