Đổi thẻ cào tự động

► Box Thông Báo TELEGRAM

BOX ZALO Tự Học Lập Trình: <ẤN ĐỂ THAM GIA>  

► Gruop TRICKER META VN ✓
Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn 
Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ miễn phí TẠI ĐÂY
Min rút MOMO là 5K còn rút BANK là 10K 
Tạo website con: Tại đây 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 9.5% 12.5% 13.5% 12.5% 12.5% 13.5% 13.5% 14% 14%
Vip 9.5% 12.3% 13.3% 12.3% 12.3% 13.3% 13.8% 13.8% 13.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5%
Vip 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Vip 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Vip 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Vip 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17% 17%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Vip 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15% 15% 15%